بایگانی دسته: گالری تابلو فرش

گالری تابلو فرش دستباف (دستبافت) تبریز

گالری تابلو فرش دستباف (دستبافت) تبریز

گالری نمایش داده شده مجموعه ای از فرش های نفیس کرک و ابریشم  که در ابعاد مختلف می باشند . در صورت تمایل به داشتن اطلاعات بیشتر با شماره تلفن  های زیر تماس بگیرید

۰۳۱ ۵۵۴۵۲۲۰۱      مغازه کاشان

۰۹۱۰۳۱۰۱۰۷۸ محمد حسین زرگرزاده

 

<strong>گلدان گل 65*45</strong><br /> <strong> گل ابریشم و چله ابریشم 50 رج</strong><br /> <strong> 09103101078 محمد حسین زرگرزاده</strong><br /> <strong> http://www.farshedastbaftekashan.ir</strong>
تابلو فرش گلدان گل ۶۵*۴۵
گل ابریشم و چله ابریشم ۵۰ رج
۰۹۱۰۳۱۰۱۰۷۸ محمد حسین زرگرزاده
http://www.farshedastbaftekashan.ir

 

 

<strong>سبد گل آفتابگردان 60*80</strong><br /> <strong> گل ابریشم و چله ابریشم 50 رج</strong><br /> <strong> 09103101078 محمد حسین زرگرزاده</strong><br /> <strong> http://www.farshedastbaftekashan.ir</strong>
سبد گل آفتابگردان ۶۰*۸۰
گل ابریشم و چله ابریشم ۵۰ رج
۰۹۱۰۳۱۰۱۰۷۸ محمد حسین زرگرزاده
http://www.farshedastbaftekashan.ir
<strong>سبد گل </strong><br /> <strong> 50*70</strong><br /> <strong> گل ابریشم و چله ابریشم 50 رج</strong><br /> <strong> 09103101078 محمد حسین زرگرزاده</strong><br /> <strong> http://www.farshedastbaftekashan.ir</strong>
تابلو فرش سبد گل

۵۰*۷۰

گل ابریشم و چله ابریشم ۵۰ رج

۰۹۱۰۳۱۰۱۰۷۸ محمد حسین زرگرزاده

http://www.farshedastbaftekashan.ir

<strong>سبد گل عرضی</strong><br /> <strong> </strong><br /> <strong> گل ابریشم و چله ابریشم 50 رج</strong><br /> <strong> 09103101078 محمد حسین زرگرزاده</strong><br /> <strong> http://www.farshedastbaftekashan.ir</strong>
 تابلو فرش سبد گل

گل ابریشم و چله ابریشم ۵۰ رج

۰۹۱۰۳۱۰۱۰۷۸ محمد حسین زرگرزاده

http://www.farshedastbaftekashan.ir

<strong>سبد گل عرضی</strong><br /> <strong> </strong><br /> <strong> گل ابریشم و چله ابریشم 50 رج</strong><br /> <strong> 09103101078 محمد حسین زرگرزاده</strong><br /> <strong> http://www.farshedastbaftekashan.ir</strong>
تابلو فرش سبد گل
گل ابریشم و چله ابریشم ۵۰ رج

۰۹۱۰۳۱۰۱۰۷۸ محمد حسین زرگرزاده

http://www.farshedastbaftekashan.ir

 

<strong>سبد گل عرضی</strong><br /> <strong> </strong><br /> <strong> گل ابریشم و چله ابریشم 50 رج</strong><br /> <strong> 09103101078 محمد حسین زرگرزاده</strong><br /> <strong> http://www.farshedastbaftekashan.ir</strong>
تابلو فرش سبد گل
گل ابریشم و چله ابریشم ۵۰ رج

۰۹۱۰۳۱۰۱۰۷۸ محمد حسین زرگرزاده

http://www.farshedastbaftekashan.ir